Zoeken
  • Tuinen Claes

De Ha-Ha, niet om mee te lachen

Bijgewerkt op: 25 nov. 2020

De Ha-Ha, ook wel saut-de-loup genoemd, is een tuinelement waarmee de illusie wordt gewekt dat huis en tuin één geheel vormen met de achterliggende omgeving. Maar waar komt het precies vandaan? En heeft het ooit ook een functionele waarde gehad? We vertellen je er in deze blog graag meer over.


De geschiedenis van de Ha-Ha gaat ver terug, tot voor de tijd dat afrastering haar algemeen intrede maakte. Toen gebruikten de boeren dit concept om te voorkomen dat hun vee zou ontsnappen. Daartoe graafden zij op gewenste afstand van de boerderij een greppel die ze ondersteunden met een stenen muur die vanaf de boerderij niet zichtbaar was. Zo hielden ze het vee mooi binnen de uitgezette grenzen. Daarnaast had de Ha-Ha ook militaire toepassingen. De verzonken muren werden immers als verdedigingsmiddel gebruikt.Ha-Ha verwijst naar de uitroep van een verbaasde wandelaar die plotseling zo'n greppel voorbijloopt.
Sinds de algemene verspreiding van de afrastering werd de Ha-Ha vooral nog om esthetische redenen aangelegd. In Frankrijk sierde het al in de 17e eeuw heel wat formele tuinen. Aan het einde van de 18de eeuw ontdekten ook de Engelsen de meerwaarde van dit eeuwenoude maar oh-zo-sierlijke tuinconcept.


33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven